Menu Content/Inhalt
Начало arrow Контейнери и Сухопътен Превоз


    

cont1.jpg Отдел Контейнерен и Сухопътен Транспорт на К.А."Династи" свързва клиентите ни с водещи контейнерни линии с регулярни отплавания от Варна и Бургас.

Поддържаме добри отношения и сме портови агенти на някои основни линии.

Контейнерен и сухопътен транспорт 13971

 Възможността да работим едновременно като Корабни Агенти и като Спедитори ни позволява да координираме обработката на товара и да намалим разходите по престоя на корабите в пристанище, подобряващо ефективносттта на процеса.

 Нашият екип предоставя пълно съдействие и комплексни решения по всички транспортни изисквания.

 
designed by www.madeyourweb.com